Borgmästare tar en order mot “lustgas”

Efter många rapporter från lokala invånare, kommunala tjänstemän eller polisen som finner på marken ett stort antal tomma lustgas kapslar av denna gas, förbjuder texten försäljning av lustgas, innehav och konsumtion till minderåriga av denna produkt avledas från sin ursprungliga användning, och konsumeras för dess euforiska lustgas egenskaper säger Skolparty.se.

Det är förbjudet att sälja eller erbjuda gratis lustgas i alla butiker eller offentliga platser i kommunen, till minderåriga under 18 år, lustgas (N20), oavsett förpackning. Den person eller företag eller företag som levererar denna produkt kräver sin kund att fastställa bevis på majoritet.

Det är förbjudet att minderåriga och vuxna med lustgas :

att i det offentliga rummet på kommunens territorium inneha lustgas patroner eller andra tryckbehållare som innehåller azodeprotoxidgas,
missbruk av lustgas för fritidsändamål i offentliga utrymmen.
Vid poliskontroll får dessa lustgas patroner eller behållare konfiskeras.

Patroner eller andra tryckbehållare som innehåller lustgas får inte kastas eller kastas på allmänna vägar.