Miljonprogramspodden om natur och grönska i miljonprogrammet

TimMarie”Grönytor är inte bara gräsmattor, det är växtlighet och olika typografi. Barn som är utomhus möter olika årstider, olika människor, olika miljöer, som också präglar dem och gör att de har en öppnare relation till sin omgivning. Viktigt att känna att det finns en miljö där man har rätt att vara, rätt att äga och ta plats. Kunna känna att jag hör hemma även när jag kliver utanför höghuset.”

Citatet är hämtat från det senaste avsnittet av Miljonprogramspodden, som denna gång handlar om natur och grönska i miljonprogrammet. Medverkande är Marie Wilhelmsson, utomhuspedagog inom förskolan i Malmö och ledare i Friluftsfrämjandet, och Tim Delshammar, lektor på SLU. I ett intressant samtal diskuterar de naturen och grönskans betydelse för barn som växer upp, för människors anknytning till en plats och för en stads hållbara utveckling.

”Det som är typiskt för miljonprogrammet som skiljer det från många andra bostadsområden är att det inte är planerat för att man ska ta platsen i anspråk så som man gör tex i en bostadsrätt, villa eller liknande. All utomhusmiljö är offentlig och inte gjord för att påverkas. Man kan inte se vilka människor som bor i ett bostadsområde när man kommer dit för det är inte byggt för att de ska sätta sitt avtryck där… Man får inte lov att ta platsen i anspråk på annat sätt än att vandalisera den.”

Miljonprogramspodden600pxSå här lyssnar du
Lyssna på podden på www.costad.se, via Itunes eller genom att söka på Miljonprogramspodden i podcastspelaren på din smart phone eller läsplatta. Det finns även möjlighet att prenumerera på Miljonprogramspodden via RSS

Läs även: Debattinlägg i Sydsvenskan 10 februari 2014 ”Glöm inte naturen när miljonprogrammet rustas upp”

Detta är det sista av åtta samtal om miljonprogrammets utveckling, utmaningar och potential. I Miljonprogramspodden har vi låtit kända och mindre kända personer med koppling till miljonprogrammet ge oss nya infallsvinklar och perspektiv. Tack till alla som har lyssnat!

Posted in Fysisk utveckling av bostadsområden och deras integration med omgivningen | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Återbrukscentralen ReTuren öppnar i Lindängen

ReTuren300pxVecka 48 öppnar dörrarna till ReTuren, en kvartersnära återbrukscentral, på Lindgården i Lindängen. ReTuren byggs med mål att vara en aktiv mötesplats där kunskapsutbyten, möten och kreativitet kan bidra till en förändrad syn på avfall. Här kan boenden i området lämna farligt avfall, ställa saker på återbruket och delta i kreativa aktiviteter. Under höstlovet smygstartar ReTuren med en skapande workshop som hålls ihop med Lindängenbiblioteket.

Posted in Social och ekonomisk utveckling för de boende | Leave a comment

Varje droppe går till språkhjälp

varje droppe_MKBMKBs nya projekt Varje droppe ska uppmuntra boende att minska användandet av varmvatten. De kostnader som sparas på den minskade varmvattenförbrukningen går till språkutflykter och språkförbättrande aktiviteter för barnen i Holma.

Projektet är en del i Innovationsplattform Malmö sydost och pågår i sex månader i Rönnens studentboende och i Holma. Startskott för projektet skedde den 1 oktober när barnen på Holmaskolan läste av alla vattenmätarna i undercentralerna i Holma.

Läs mer om Varje droppe

Följ projektet på www.facebook.com/varjedroppe och @varjedroppe på Instagram!

 

Posted in Övrigt | Leave a comment

Innovationsplattformen på Ekobyggmässan

EkobyggmassanDen 30/9-1/10 deltog Innovationsplattform Malmö sydost som utställare på Ekobyggmässan i samband med Sweden Green Building Conferens i Stockholm. Ekobygg är en av Sveriges största arenor för grönt byggande och hållbar stadsutveckling.

Inför mässan gick vi ut med en öppen inbjudan till våra partners att ställa ut sina innovationer tillsammans i Malmö stads monter. Med parollen ”Malmö stad + företag = innovationer” visade vi upp goda exempel där samarbeten mellan Malmö stad och företag har lett till test eller utveckling av innovativa och hållbara produkter i Malmö. Detta är helt i linje med Innovationsplattformens syfte, att låta företag testa lösningar genom att använda staden som innovationsarena, hitta samarbeten, komma i kontakt med potentiella användare och kunder.

Ett exempel som lyftes på mässan är projektet där E.ON, Schneider-Electric och Trianon Fastigheter har gjort en fjärrvärmeoptimering som lett till 27-28% reduktion av energianvändningen. Den tekniska lösningen är nu redo att spridas till fler byggnader i Sveriges miljonprogram.

Monten var välbesökt och många imponerades av Malmös innovationsarbete. Många flyers och visitkort bytte händer under Ekobyggmässan.

Läs mer om Ekobygg 2015

Posted in Teknisk förnyelse av byggnader | Leave a comment

Nytt avsnitt av Miljonprogramspodden – om att inkludera på nya sätt

Miljonprogramspodden600pxNu finns det ett nytt avsnitt av Miljonprogramspodden att lyssna på i Itunes och Libsyn eller via www.costad.se

Denna gång handlar det om digitala innovationer och nya sätt att inkludera nya grupper i samhället.

I miljonprogrammet finns kompetenser som aldrig syns på den svenska arbetsmarknaden. Hur kan samhället bli bättre på att ta hand om dessa? Hur kan Malmö bli bättre på att låta dessa komma till nytta i innovationsprocessen för en hållbar framtid?

  • Medverkande: Zeinab Abdi, jämställdhetsambassadör i Malmö, tog studenten 2015 och pluggar bland annat programmering. Zeinab är uppvuxen i Rosengård och London och har sedan tonåren ett brinnande engagemang för jämlikhet.
  • Magnus Thure Nilsson, VD för Media Evolution, en plattform för tillväxt och innovation inom digitala näringar.

Lyssna här
Följ miljonprogramspodden på twitter

Posted in Övrigt | Tagged , , , , | Leave a comment

Återkoppling från partnerträff den 17 september

paneldebattDen 17 september arrangerades en partnerträff på temat Skånes innovationssystem.

Inför ca 40 deltagare presenterade Sydsvenskan och Region Skåne två perspektiv på systemet som ska hjälpa innovatörer i Skåne att utveckla sina innovationer. Sydsvenskan kallar systemet för en galax och syftar till att den är svårnavigerad.

Träffen bestod även av paneldiskussion där innovationsgalaxen analyserades, ifrågasattes och förklarades. Deltagare fick chansen att presentera sina innovationer för panelen och få svar på frågor om hur innovationssystemet kan hjälpa dem.

Reflektioner från dagen
Halvdagen väckte många intressanta frågor och reflektioner, till exempel:

  • det finns ett behov av att bygga upp ett starkt nätverk mellan de aktörer som finns i Skånes innovationssystem.
  • det diskuterades om ett mätsystem som kartlägger effekten av insatserna, samt hur det kan utformas gemensamt.
  • det fastställdes att hållbar stadsutveckling behöver flera samarbetsmodeller. Samverkan mellan IKEA och Yalla Trappan nämndes som bra exempel, men aktivt arbete behövs för att hitta flera. Det handlar också om att integrera aktörer som i nuläget inte finns med i innovationssystemet och som har svårt att nå dit. Ett första steg kan vara att öppna upp systemet för flera språk än svenska.
Posted in Handling i samverkan | Leave a comment

Utvärdering av sommaren med Jämställda platser

Inom ramarna för projektet Jämställda platser anställdes en grupp ungdomar i somras för att arbeta med idégenerering och utveckling av tre nya, jämställda platser i Malmö: i Kroksbäck, Lindängen och Nydala.

Nu har projektet gjort en rapport som sammanfattar sommarpraktikprogrammet och erfarenheterna från ungdomarnas arbete. Läs rapporten här: Rapport Jämställda platser september 2015

Posted in Fysisk utveckling av bostadsområden och deras integration med omgivningen | Tagged | Leave a comment

En skånsk innovationsgalax – välkommen på partnerträff 17 september

galaxy in a free spaceVälkommen på en partnerträff om Skånes innovationssystem där vi reder ut hur du ska navigera i vad Sydsvenskan kallar för en skånsk innovationsgalax. Hur hänger innovationssystemet ihop? Vad har det för styrkor och svagheter? Hur tillgängligt är det? Och, kanske viktigast av allt, vad kan du som innovatör för ut av det?

Tid och plats: 17 september klockan 12-15.30 på Minc, Anckargripsgatan 3, Malmö

Malmö är världens fjärde mest innovativa stad och här utvecklas innovationer inom alla områden, från clean tech till sociala innovationer. Det finns också många verksamheter som är intresserade av att stödja processer och aktörer för att ta fram och utveckla innovationer.

Innovationskedjan har många steg. På vägen möter innovatörerna olika utmaningar och det finns aktörer som är beredda att stötta dem, men hur ser systemet ut och hur hittar aktörerna varandra?

Program

12-12.45 Lunchmingel

12.45-13 Välkommen!
Victoria Percovich Gutierrez, projektledare Innovationsplattform Sydost, (miljöförvaltningen Malmö stad) modererar tillställningen.

13-13.30 Sydsvenskans perspektiv på Skånes innovationssystem
Kajsa-Stina Kalin från Sydsvenskan Näringsliv pratar om den så kallade skånska innovationsgalaxen.

13.30-14 Region Skånes perspektiv på Skånes innovationssystem
Björn Lagnevik från Region Skåne Näringsliv pratar om deras systematisering av innovationssystemet.

14-14.40 Paneldiskussion
Panelen diskuterar det skånska innovationssystemet med utgångspunkt i de två perspektiven. I panelen sitter:
o Moderatorn Victoria Percovich Gutierrez (miljöförvaltningen, Malmö stad)
o Kajsa-Stina Kalin (Sydsvenskan Näringsliv)
o Björn Lagnevik (Region Skåne Näringsliv)
o Mårten Öbrink (MINC)
o Hanna Sigsjö (Mötesplats för social innovation)
o Therese Lindsley (Invest in Skåne)

14.40-15.20 Open stage: Vad kan jag som innovatör få ut av innovationsgalaxen?
Ta chansen att presentera din innovation kortfattat och ställa frågan till panelen: ”Vad kan jag få ut av innovationssystemet?”. Det finns presentationsutrustning att tillgå för spontana presentationer!

15.20-15.30 Uppsamling och avslutning

Anmälan
Anmäl dig till André Landwehr, Innovationsplattform Malmö sydost, senast den 10 september: andre.landwehr@malmo.se

Posted in Konferenser & seminarier | Leave a comment

Föreläsning på Stadsbiblioteket i Malmö

Den 3 september är Victoria Percovich, projektledare för Innovationsplattform Malmö Sydost, inbjuden till Malmö stadsbibliotek för att hålla en föreläsning om miljonprogrammet som innovationsarena och berätta om vårt arbete med utveckling av miljonprogrammet.

”Miljonprogrammet som innovationsarena”

Europa Direkt Malmö på Stadsbiblioteket anordnar aktuella debatter, seminarier, föreläsningar, utbildningar och utbildningsprojekt – med målgruppen allmänheten och med specifikt fokus på ungdomar. Torsdag den 3:e september kommer miljonprogrammet och innovationer vara huvudtemat.

Föreläsning med Victoria Percovich-Gutierrez, Malmö stad om stadens innovationsplattform för hållbar stadsutveckling.

Tid: Torsdag den 3 september kl 12.30 – 14.00

Plats: Plan 2 i Slottet, Stadsbiblioteket i Malmö

Anmäl dig till europadirekt@malmo.se, i anmälan ingår en lunchsmörgås

Läs mer här

 

Posted in Konferenser & seminarier | Leave a comment

EU framhåller Malmö som case

Innovationsplattform Malmö sydost lyfts upp som ett exempel på innovativa finansieringslösningar av EU Smart cities.

Läs mer här: Business Models Publishes a Case Study on Malmö

 

Posted in Nya finansieringsmodeller | Leave a comment