VPN-klienten och VPN-servern. Externa och lokala nätverk

Ett VPN-nätverk kombinerar en extern och intern konfiguration.

Den lokala (interna) konfigurationen gör att du kan kombinera ett tillräckligt antal enskilda datorer som kan arbeta med alla nätverksapplikationer och ha tillgång till Internet via en enda IP-adress.

Den externa strukturen innebär att gå utöver det lokala nätverket.

Alla fjärranvändare kan ansluta till VPN servern, antingen via ett godtyckligt annat externt nätverk eller via ett internt, och det kan finnas flera av dem och de kanske inte är logiskt anslutna till varandra. Det externa nätverket kan också vara det vanliga Internet.

Klienter på VPN-servern kan vara alla datorer som kör Windows, Linux och BSD.

Som regel utförs installationen av en VPN-server och inrättandet av en VPN-anslutning av en erfaren administratör. Trots den uppenbara enkelheten bör vanliga användare inte konfigurera VPN med egna händer, eftersom de kan göra misstag och felaktigheter som senare påverkar VPN-anslutningens prestanda och säkerhet.