Grass Snake Reptil

Gräs ormar är medlemmar i Colubridae familjen och är utbredd i både England och Wales. Med tanke på att de är den största markbundna reptilen i Storbritannien, med vuxna som växer upp till 70-120cm, är de notoriskt svåra ormar att upptäcka på fältet eftersom de är extremt känsliga för markvibrationer och väl kamouflerade se alla reptiltillbehör här på snorbilligt.se.

Identifiering och livsmiljö

Kroppsfärgen varierar från ljusgrön, mörk oliv eller brun med en distinkt kräm/gul krage och svarta markeringar på baksidan. De flesta har svarta barer på sina flanker, svarta fläckar på ryggen och distinkta runda elever. Var medveten om att melanistiska (svarta former) och albinos också kan uppstå i reptilen.

Gräs ormar finns vanligtvis i våtmarker med sjöar, bäckar och våtmarker; också närvarande i heathland, skogsmark och torrare livsmiljöer inklusive trädgårdar med en närliggande damm, gräsmark och jordbruksmark.

Avel och utfodring

Parning sker April-maj och honor kommer sedan att söka en lämplig boplats i varmare områden som gödsel och komposthögar. Kvinnor lägger 10-40 ägg i en koppling och hatchlings anländer i slutet av augusti – September med liknande markeringar till fullvuxna vuxna. Grass ormar följer en säsongsbetonad diet som matar på fisk under våren, newts under sommaren och Grodor och paddor under de sista månaderna av året. Ungdomar kommer ofta att mata på tadpoles.